Psychomotoriek

Wanneer de arts, school of ouders een probleem opmerken bij een kind kan een aanmelding voor kinesitherapie een mogelijks volgende stap zijn. Psychomotorische kinesitherapie kan worden opgestart wanneer blijkt dat een kind een bepaalde ontwikkelingsachterstand heeft, op fijn- en/of grofmotorisch vlak.

Psychomotoriek is een term die het cognitieve (bv. ruimtelijke inzicht), het emotionele (bv. zelfvertrouwen) en het motorische aspect (bv. motorische vaardigheid) omvat. De drie elementen zijn met elkaar verbonden en kunnen niet los van elkaar bekeken worden. In psychomotorische kinesitherapie wordt er dus gewerkt met het lichaam om een effect te beogen op alle drie de elementen, met de grootste focus uiteraard op de motoriek.

Na een psychomotorisch onderzoek van het kind, kan een behandelingsplan met doelstellingen worden opgesteld in samenspraak met de ouders en de school. Deze doelstellingen zullen voornamelijk taakgericht zijn, waarbij heel specifieke taken (bv. veters strikken, schrijven,…) aangeleerd kunnen worden. Deze taken moeten nadien geoefend en geïntegreerd worden in de dagelijkse omgeving.

Doelgroep psychomotorische therapie

– Developmental Coordination Disorder (DCD)
– Attention Deficit Hyperactivity Disorder (ADHD)
– Autisme Spectrum Stoornis (ASS)
– Verstandelijke handicap
– Fijn- en/of grofmotorische moeilijkheden
– Schrijfmotorische problemen
– …

Behaalde opleidingen/cursussen

– Master in de revalidatiewetenschappen en kinesitherapie – Pediatrie
– Typ10 – C&Explore

Geplande opleidingen/cursussen

– 2018-2018: Postgraduaatsopleiding Psychomotorische therapie bij kinderen – Universiteit Gent
– Maart 2018: Cursus Bekkenbodemreëducatie postnataal – SmartEducation

Daarnaast breiden mijn interesses zich ook verder uit naar pre- en postnatale kinesitherapie en autogene drainage bij jonge kinderen.

Siglinde Van Laere

Kinesist