Pediatrische kinesitherapie

1) Psychomotorische kinesitherapie
Wanneer de arts, school of ouders een probleem opmerken bij een kind kan een aanmelding voor kinesitherapie een mogelijks volgende stap zijn. Psychomotorische kinesitherapie kan worden opgestart wanneer blijkt dat een kind een bepaalde ontwikkelingsachterstand heeft, op fijn- en/of grofmotorisch vlak.

Psychomotoriek is een term die het cognitieve (bv. ruimtelijke inzicht), het emotionele (bv. zelfvertrouwen) en het motorische aspect (bv. motorische vaardigheid) omvat. De drie elementen zijn met elkaar verbonden en kunnen niet los van elkaar bekeken worden. In psychomotorische kinesitherapie wordt er dus gewerkt met het lichaam om een effect te beogen op alle drie de elementen, met de grootste focus uiteraard op de motoriek.

Na een psychomotorisch onderzoek van het kind, kan een behandelingsplan met doelstellingen worden opgesteld in samenspraak met de ouders en de school. Deze doelstellingen zullen voornamelijk taakgericht zijn, waarbij heel specifieke taken (bv. veters strikken, schrijven,…) aangeleerd kunnen worden. Deze taken moeten nadien geoefend en geïntegreerd worden in de dagelijkse omgeving.

Doelgroep

 • Developmental Coordination Disorder (DCD)
 • Attention Deficit Hyperactivity Disorder (ADHD)
 • Autisme Spectrum Stoornis (ASS)
 • Verstandelijke handicap
 • Fijn- en/of grofmotorische moeilijkheden
 • Schrijfmotorische problemen
 • Visueel ruimtelijke problemen/oriëntatieproblemen

 

2) Ontwikkelingsstimulatie
Ieder kind heeft een eigen tempo en een eigen manier om te ontwikkelen. Bij sommige kinderen verloopt de motorische ontwikkeling niet zo vanzelfsprekend. De ontwikkeling van een kind is gebaseerd op het bereiken van verschillende opeenvolgende motorische mijlpalen (omrollen, zitten, kruipen, staan, stappen…). Wanneer er een vertraging wordt opgemerkt bij het bereiken van deze mijlpalen, kan ontwikkelingsstimulatie door een pediatrische kinesitherapeut worden voorgeschreven.

Doelgroep

 • Motorische achterstand: niet komen tot omrollen, zitten, kruipen, stand…
 • Voorkeurshouding
 • Poepschuivers
 • Orthopedische problemen: klompvoetjes, torticollis…
 • Prematuur geboren baby’s

 

3) Ademhalingskinesitherapie
Verschillende aandoeningen kunnen zorgen voor vastzittend slijm in de longen of luchtwegen. Hierdoor wordt de longcapaciteit beperkt en kunnen er ademhalingsmoeilijkheden ontstaan. Het doel van ademhalingskinesitherapie is het vrijmaken van de luchtwegen en longen. Via autogene drainage wordt het overtollig slijm losgemaakt. Hierna kunnen de slijmen worden opgehoest via verschillende ademhalingstechnieken.

Meest voorkomende luchtwegaandoeningen:

 • Longontsteking of luchtweginfectie
 • Astma
 • Mucoviscidose
 • RSV

4) Typ 10
Typ10 is een kindvriendelijke methode om blind te leren typen. De cursus bestaat uit 10 lessen. Hierbij worden de verschillende letters en tekens per vinger aangeleerd. Dit alles gebeurt op een speelse manier aan de hand van kleuren, versjes, prenten, spelletjes… Er wordt beroep gedaan op alle zintuigkanalen waardoor het gemakkelijker is de plaats van de letter te onthouden en alles te automatiseren. Het aanleren gebeurt zonder tijdsdruk, zodat ieder kind op zijn eigen tempo kan leren.

De typcursus is bedoeld voor alle kinderen vanaf ongeveer 9 jaar (vanaf 3e leerjaar). Deze methode is ook heel geschikt voor kinderen met leer- of ontwikkelingsproblemen.

Perinatale kinesitherapie

Prenataal
Er wordt voornamelijk gewerkt op vraag van de zwangere vrouw en haar partner. Prenatale kinesitherapie omvat zowel oefeningen en tips voor het verlichten van klachten als oefeningen en tips die je kan gebruiken tijdens de bevalling zelf. Er wordt eveneens informatie gegeven over perstechnieken en ademhalingstechnieken om de weeën op te vangen.

Postnataal
Postnatale oefeningen worden opgestart na de nacontrole bij de gynaecoloog (6 tot 8 weken na de bevalling). De oefeningen zijn vooral gericht op het versterken van de rugspieren, buikspieren en bekkenbodemspieren. De oefeningen beginnen vrij analytisch en bouwen op naar een meer functionele toepassing.

 

Siglinde Van Laere

Kinesist

Pediatrische kinesitherapie
Perinatale kinesitherapie

Pediatrische kinesitherapie is het ruime aanbod van verschillende therapieën waarbij het kind en zijn omgeving centraal staat. Hieronder vallen psychomotorische kinesitherapie, ontwikkelingsstimulatie, ademhalingskinesitherapie, Typ 10,..

Bij perinatale kinesitherapie kan begeleiding worden gegeven pre- en/of postnataal.